Taverna

0
1397

Kontaktne informacije

TIC Koper
Titov trg 3
6000 Koper

T: +386 (0)5 66 46 403
F: +386 (0)5 66 46 406
E: [email protected]

Bivše skladišče soli je danes lokacija najzanimivejših prireditev v Kopru.

Istrska mesta doživijo velik razmah gospodarskega razvoja po letu 1000 Mesta pospešeno razvijajo poljedelstvo, predvsem oljarstvo in vinogradništvo, ribolov in solarstvo ter razne druge obrti. Velik pomen pa ima tudi pomorska trgovina, ki ustvarja precejšnje dobičke.
Nagli vzpon privede istrska mesta v spor z Beneško republiko. Prvič leta 1145, ko se Pulj, Koper in Izola (ki je spadala pod Koper) uprejo Serenissimi, a iz bojev izstopijo poražena in so prisiljena v t.i. “prisego zvestobe” (facere fidelitatem) beneškemu dožu in v obvezo o vojaški pomorski pomoči.

Med Benečani in istrskimi mesti pride do ponovnih spopadov, v katerih pa mesto Koper ne sodeluje. Koper je upore istrskih mest izkoristil. Benečanom je bil lojalen in v zahvalo je leta 1182 za dobo 29 let dobil pravico do monopolnega pristanišča soli, ki je na odseku med Gradežem in Puljem imelo izključno pravico za uvoz soli na celino. S tem je bil Kopru dan temeljni privilegij, ki ga je v naslednjem obdobju tudi z beneško pomočjo izkoristil za uveljavitev ekonomskega primata med istrskimi mesti.


VIR: Mestna Občina Koper

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here