HistObala

histórija (zgodovina) je veda, ki raziskuje človeško vedenje skozi čas. Je interdisciplinarna in humanistična družbena veda, ki preučuje človeško družbo od njenega nastanka v času in prostoru. Njena naloga je, da kritično in nepristransko raziskuje dogodke v preteklosti, rekonstruira človekovo življenje v preteklosti in ohranja zgodovinski spomin, saj nam poznavanje zgodovine omogoča razumevanje sedanjosti in nam istočasno omogoča »videnje« v prihodnost.

Platforma Muzikobala ponuja možnost, da se beleži bogata glasbena dediščina; (pol)pretekle generacije glasbenih skupin, urednikov, raziskovalcev in drugih, ki so ključno prispevali k ohranjanju in promociji glasbenega ustvarjanja, pa zgodovinsko umesti ter ovrednoti. Pri  beleženju preteklega in sedanjega ustvarjanja namreč lahko spodbudi kontinuirano delovanje na področju glasbene/performativne umetnosti in s tem tudi ostalih kulturno-umetniških praks.

 Naloge zgodovine so:

  • ohranja vire iz preteklosti,
  • skuša posredovati vedenje iz preteklosti (s pomočjo historične metode ugotavlja iz pričevanj preteklosti politične, družbene, gospodarske dogodke, način življenja, …)

Glede naših izkušenj iz terena in lastnega angažmaja ugotavljamo, da je mnogo arhiviranega glasbenega materiala tako pri posameznih skrbnih zbirateljih/icah kot nekaterih institucijah. Menimo, da je glasbena zapuščina tega prostora lahko neprecenljiv vir navdiha in novega zanosa, če je ta dostopna širšem občinstvu. Posebej se nam zdi potrebno poudariti, da gre v primeru portala Muzikobala za neodvisno iniciativo, ki si še posebej želi, da vse do sedaj ustvarjeno ne gre v pozabo. Pri tem apeliramo na vse, ki bi radi delili svoje arhive glasbe ter jih vabimo, da tako prispevajo k ustvarjanju glasbene skupnosti. Naj še enkrat poudarimo, da sprejemamo vse glasbene skupine/posameznike/projekte, ki imajo lasten zvočni posnetek in ostale biografske informacije. Pišite nam na: [email protected]