Leto Vladimirja Lovca ob njegovi 100. obletnici rojstva

0
1359
Ob 100. jubileju rojstva skladatelja, dirigenta, pedagoga in publicista Vladimirja Lovca je Mestna občina Koper leto 2022 razglasila za “Leto Vladimirja Lovca”. V sklopu projekta se bodo zvrstili koncerti, razstave, muzikološki simpozij, izdaje publikacij ter navsezadnje tudi katalogizacija in digitalizacija muzikalij. 

Nastanek in namen projekta ob Lovčevem 100. jubileju

Pobudo za obeležitev 100. rojstnega jubileja Vladimirja Lovca je podal skladatelj in klavirski pedagog Bojan Glavina. Že leta 2018 je opozoril muzikologinjo Heleno Filipčič Gardina na bližajoči se Lovčev okrogli rojstni jubilej v letu 2022. Tako kot Glavina je tudi ona v sebi začutila klic, da se pokloni vsestranskemu umetniku, ki je nadvse pomembno zaznamoval glasbeno izobraževanje in kulturno življenje na Primorskem, zlasti v Kopru. Pripravila je zasnovo ter prevzela koordinacijo projekta.

Tiskovna konferenca ob predstavitvi projekta, Pretorska Palača v Kopru 23.2.2022 (Foto: M.Derin)
Tiskovna konferenca ob predstavitvi projekta, Pretorska Palača v Kopru 23.2.2022 (Foto: M.Derin)

V Kopru so Vladimirja Lovca od nekdaj zelo spoštovali, cenili in ga nagradili z nagrado Kopra 15. maj ter nagrado za kulturne in umetniške stvaritve Obalne kulturne skupnosti; koprsko Društvo prijateljev glasbe ga je imenovalo za častnega člana; o Lovcu so pripravili številne oddaje na Radiu Koper. Največkrat pa je poklon Lovčevemu delu pripravila koprska glasbena šola, pogosto združeno s spominom na skladatelja in pedagoga Ivana Ščeka, Lovčevega kolega na glasbeni šoli. Že za skladateljevo 60-letnico je tedaj Center za glasbeno vzgojo Koper pripravil njemu posvečeno razstavo, pozneje pa številne spominske glasbene večere, današnji šolski orkester se imenuje po Vladimirju Lovcu, v soorganizaciji s poletno akademijo Glasbeni julij na obali je bilo dvakrat izvedeno tekmovanje, poimenovano po Vladimirju Lovcu in Ivanu Ščeku, nenazadnje pa je Glasbena šola Koper tudi izdala nekaj Lovčevih glasbenih del.

Tokratni hommage Vladimirju Lovcu ob njegovi 100. obletnici rojstva si prizadeva:

  • razširiti v širši prostor védenje o Lovčevi skladateljski zapuščini, razsežnosti in pomenu njegovega skladateljskega, vzgojnoizobraževalnega dela, publicistične dejavnosti in umetniške podpore pri organizaciji koncertnega življenja,
  • poskrbeti za širšo dostopnost Lovčeve glasbene zapuščine,
  • oživiti njegova glasbena dela preko koncertov, novih zvočnih in notnih izdaj ter radijskih oddaj,
  • strokovno javnost spodbuditi k preučevanju te vsestransko glasbeno dejavne in pomembne osebnosti.
Vladimir Lovec (1922 - 1992)
Vladimir Lovec (1922 – 1992)

Kdo je bil Vladimir Lovec?
Vladimir Lovec je bil vsestransko dejavna glasbena osebnost, eden od pionirjev glasbenega izobraževanja in koncertne dejavnosti v novejšem poglavju zgodovine Istre. Rodil se je 6. aprila 1922 v Mariboru. Maturiral je med internacijo v Trevisu, v Ljubljani je študiral zgodovino in zemljepis in bil hrkati vpisan na Akademijo za glasbo. Leta 1950 je končal študij kompozicije pri Lucijanu Mariji Škerjancu in leto pozneje diplomiral še iz dirigiranja v razredu Danila Švare. Novi dom in kariero si je v začetku 50. let 20. stoletja ustvaril v Kopru. Bil je eden prvih glasbenih urednikov Radia Koper, za Srečkom Kumarjem je za 13 let prevzel ravnateljevanje Glasbene šole Koper, vse do upokojitve leta 1982 pa je tam poučeval klavir, teoretične predmete in glasbeno zgodovino ter ustvaril vrsto izvirnih del, orkestracij in priredb za potrebe obalnih glasbenih šol.

Celostna grafična podoba projekta

Producentka projekta: Helena Filipčič Gardina
Organizatorji: Društvo prijateljev glasbe, Glasbena šola Koper, Mestna občina Koper, Zavod lepih umetnosti.
Organizacijski odbor: Iztok Babnik, Helena Filipčič Gardina, Bojan Glavina, Marija Gombač, Nuša Gregorič, Vanja Gregorič, Lea Hedžet, Tatjana Jercog, dr. Nejc Sukljan.
Sodelujoče organizacije: Društvo slovenskih skladateljev, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Glasbeno društvo Obalni komorni orkester, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski muzej Koper, RTV Slovenija – Radio Koper, Radio Slovenija, ZKP RTV Slovenija, Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Slovenski glasbenoinformacijski center SIGIC, Slovensko muzikološko društvo, Zveza primorskih glasbenih šol.

Podrobnosti o samem projektu, sodelujočih ter sporedu načrtovanih dogodkov si lahko ogledate na uradni spletni strani, ki je nastala v okvirju projekta.