Izjava za javnost Muzikobala: Izredne razmere MKC Koper – Poziv, predlog in želja

0
624

Po enem tednu objav o nastali situaciji glede koprskega MKC-ja smo se na Muzikobala odločili podati izjavo za javnost. Predvsem, da razčistimo o tem, da nismo glasilo MOK niti glasilo DPZN.

V zadnjem tednu smo kot prvi medij odprli debato s člankom o problematiki, nastali okrog izrednih razmer v MKC-ju (MKSMC) ter o različnih pogledih  na nastalo situacijo. Na uredništvo so prispeli tudi dokumenti iz leta 1990, ki smo jih objavili v članku MO Leaks, v naslednjem prispevku pa smo zbrali tudi komentarje in mnenja obalnih akterjev (ker nas zanimajo izključno lokalni akterji). Mnenja so si seveda nasprotujoča, objavili smo jih brez kakršnihkoli popravkov. Žal se veliko ljudi ni želelo javno izpostaviti glede nastale situacije. Kljub vsem objavam se nismo želeli opredeliti za nobeno izmed vključenih strani. Zato smo se odločili napisati to izjavo za javnost.

Poziv

Muzikobala pozivamo Mestno občino Koper z županom Borisom Popovičem na čelu ter DPZN (Društvo Prijateljev Zmernega Napredka) z Markom Brecljem na čelu, naj koprski MKC na Gregorčičevi 4 (MKSMC) ne bo alibi za medsebojno politično obračunavanje. V prostorih MKC-ja je zadnji obalni (ne samo koprski) neprofitni klub z alternativno vsebino. Vsi si želimo, da bi tako tudi ostalo. Hkrati ne moremo pristati na to, da o usodi koprskega mladinskega kluba lahko odloča le ena oseba, bodisi z društva ali občine. Ne strinjamo se s tako drastično potezo in opozarjamo, da gre za širši problem onemogočanja kritično mislečih ljudi. Zaradi tega pozivamo obe strani k tehtnemu premisleku, solidarnosti ter akciji.

Predlog

Po našem  mnenju bi lahko bila rešitev za koprski MKC na novo ustanovljena Zveza (alternativnih) društev. Vanjo bi se lahko včlanila vsa društva, ki so zadnja leta delovala na Gregorčičevi 4 (po dogovoru tudi DPZN). Zveza bi bila krovna organizacija, ki bi skrbela za program in bila financirana s strani občine, razpisov in drugih virov. Vodstvo zveze bi bilo izvoljeno posebej in bi bilo ločeno od vodstev društev. V zvezo bi bili izvoljeni delegati društev po demokratičnih načelih in v skladu s slovensko zakonodajo. Tako bi bila vsa v zvezo vključena društva enakovredno obravnavana.  Člani društev bi avtonomno izvolili vodstvo društva, člani zveze (društva z delegati) pa avtonomno izvolili vodstvo zveze na skupščini. Tako ne bi bilo več nad-društev, vse skupaj pa bi bilo bolj transparentno, javno in nepristransko.

Naš predlog je zgolj pobuda za razmislek ter želja, da koprski MKC ostane koprski MKC. Podpiramo seveda udejstvovanje društev v tej (podobni) smeri.

Stališče Muzikobala 

Želimo si, da bi bil koprski MKC dostopen vsem in ostal namenjen alternativni (sub)kulturi. Podpiramo vsa društva, ki so bila zadnja leta dejavna v prostoru (KaM, DBI, Panda Banda, Nemesis booking, Stoner boner, Jamcoast, HCKP) in so organizirala prireditve (ne samo koncerte). Ne podpiramo pa Marka Breclja kot edinega, ki določa usodo MKC-ja in pričakujemo, da se sam javno opredeli do realne situacije v odnosu do navedenih skupin – ergo: spozna, da je čas prepustiti vajeti novim/starim generacijam in jih pri tem podpre.

Kulturna scena na Obali je v veliki meri potisnjena bodisi v zaklonišča ali v lokale na drugi strani. Slednji so v osnovi komercialna prizorišča, ki pokrivajo le glasbeni aspekt (specifični izbor glasbenih zvrsti), saj delujejo s popolnoma drugačno logiko in zato ne morejo biti “alternativa”. Javnih, neprofitnih prostorov pa ni več. Trenutno o(b)staja MKC, kot ga poznamo, zadnje upanje za kulturno-umetniške, socialne in druge prakse.

Portal Muzikobala je namenjen združevanju obalne glasbene scene, zato zavračamo kakršnokoli delitev na naše in vaše. Želimo si, da se javni prostor ohrani za avtonomno delovanje aktivnih in ustvarjalnih ljudi.

Ekipa Muzikobala: Gabriel Ogrin, Rok Soczka Mandac, Matjaž Derin, Samo Turk, Matjaž Karlovčec.