Intervju : Mojca Vojska

0
1596
Mojca Vojska (foto: osebni arhiv M.V.)

Kaj prinaša novi Koprski mladinski center?

Danes je jasno, da bo CMK (Center mladih Koper) deloval pod okriljem Zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper. Kaj vse obsega in kakšne bodo vsebine CMK-ja smo, da bi razblinili dvome tem, konkretno povprašali Mojco Vojsko, ki je bila s strani MOK potrjena, da bo odslej skrbela za Koprski mladinski center. Odgovorila nam je na nekaj konkretnih vprašanj.

Kaj prinaša nova organizacijska oblika ter kako bodo v njem delovali mladi?

»Zavod za šport in mladino, v okviru katerega bo deloval Center mladih Koper, bo upravljal s prostori na Gregorčičevi 4. Namen Centra mladih Koper je zagotavljanje pogojev (tako prostorskih kot podpore pri izvedbi projektov) za razvoj ter izvedbo mladinskih programov in projektov, ki jih bodo izvajali mladi za mlade. Na zadnji seji je Občinski svet MOK za člana Zavoda za šport in mladino – kot predstavnika ustanovitelja, imenoval Gorana Maleniča«.

Foto: Samo Turk (Muzikobala)
MKC Koper na dan protestov 30.1.2015 (foto: Samo Turk)

Mestna Občina Koper ima v lasti prostor na Gregorčičevi 4 ter tudi bivši Yes Pub (kletni prostori dvorane Bonifika). Kako in kdaj bosta zaživela oba prostora?

»Čeprav bo Zavod za šport in mladino upravljal z obema objektoma, bomo najprej obnovili prostore na Gregorčičevi 4, ker so glede na prostorsko razporeditev bolj primerni za mladinski center. Ti namreč poleg prireditvenega prostora razpolagajo tudi s predavalnicami, pisarnami, večnamensko dvorano, letnim vrtom in prostorom za glasbene vaje. Zaradi omejenih finančnih sredstev, s katerimi v luči začasnega financiranja razpolaga občina, bomo s prenovo Yes puba nekoliko počakali. V kolikor se bo izkazala potreba po dodatnih prostorih že zelo kmalu, bomo seveda poskušali prostore prenoviti čimprej«.

Kdo bo vodil KMC in skrbel za program?

»Na Zavodu za šport in mladino sem od 11.5.2015 zaposlena jaz, ki bom skrbela za vzpostavitev Centra mladih Koper. Za sooblikovanje programa bomo v sklopu centra vzpostavili programski svet centra, v katerega bodo vključeni predstavniki mladinskih organizacij MOK, ki bodo imeli priložnost sooblikovati program Centra mladih Koper«.

Kako se bo financiral program?

»Program se bo financiral tako iz občinskih kot tudi državnih sredstev. Mladinski centri se programsko financirajo iz Urada za mladino in ostalih projektnih sredstev, občina pa bo center financirala tako programsko kot tudi s kritjem obratovalnih stroškov«.

Kakšno je trenutno stanje prostora na Gregorčičevi 4? Kaj je notri ostalo in kam gredo stvari?

»Trenutno je prostor popolnoma neopremljen in je v fazi prenove oz. sanacije prostorov. Prenova naj bi bila sklenjena predvidoma v drugi polovici junija. Dela so se pričela v preteklem tednu. Stvari, ki so jih pretekli uporabniki pustili v prostoru, je občina varno deponirala, saj jih lastniki kljub večkratnim pozivom niso prišli iskat«.

Foto: Samo Turk (Muzikobala)
MKC Koper na dan protestov 30.1.2015 (foto: Samo Turk)

Kdaj bo prostor spet odprt za obiskovalce?

»Prostori bodo na voljo za uporabo že med poletjem, uradna otvoritev centra pa bo v septembru«.

Kdo bo torej lahko organiziral dogodke v KMC-ju in kakšne bodo omejitve (žanrske, organizacijske)? Bodo vsi imeli možnost organizirati kulturne prireditve v prostoru na Gregorčičevi?

»Žanrskih omejitev ne bo. V centru si želimo kvalitetnih in raznolikih programskih vsebin, ki bodo na voljo širokemu krogu mladine. Dogodke bodo lahko organizirale tako organizirane kot neorganizirane skupine mladih. Skupine, ki z organizacijo dogodkov ne bodo imele predhodnih izkušenj, se bodo lahko brezplačno posluževale mentorskega programa mladinskega centra in si tako pridobile pomembne organizacijske izkušnje.« 

Kako bo delovala ta “podpora” organizatorjem, o kateri je bilo govora?

»Kot pomembno nalogo mladinskega centra smo si zadali mentorsko podporo mladim tako pri organizaciji dogodkov, pridobitvi dodatnih sredstev za delovanje organizacije kot tudi pri vodenju delavnic. Preko mladinskega dela si mladi lahko pridobijo bogate organizacijske in delovne izkušnje, ki jim kasneje pomagajo tako pri iskanju zaposlitve kot pri zaposlitvi sami. Menimo, da je mladinski center prostor, kjer lahko mladi varno in kvalitetno pridobivajo pomembne izkušnje, veščine in delovne navade.«

Mojca Vojska nas je tudi prosila, da naj objavimo njeno kontaktno telefonsko številko 041/821-039. Tako naproša vse potencialne uporabnike prostora, ki bi želeli sodelovati pri programu, naj jo kontaktirajo. O dogajanju glede Koprskega mladinskega centra bomo na Muzikobala v prihodnje še poročali.