Ustanavlja se Center mladih Koper – Izjava Pobude za MKC

0
704

Danes bodo koprski občinski svetniki bržkone pritrdili predlogu župana Borisa Popoviča o ustanovitvi Centra mladih Koper, ki bo odslej kot samostojna organizacijska enota deloval pod okriljem novoimenovanega Zavoda za šport in mladino. Ta bo po novem imel dva dodatna člana sveta zavoda, enega iz vrst mladine, drugega iz vrst ustanovitelja. Na županov predlog so se odzvali v Pobudi za Mladinski in kulturni center Koper, njihovo izjavo objavljamo v celoti.

»Člani Pobude za Mladinski in kulturni center Koper (MKC) podajamo izjavo za javnost, s katero izražamo nestrinjanje s samovoljno odločitvijo občine, ki po našem mnenju nikakor ni v javnem interesu, da ustanovi Center mladih Koper (CMK) pod okriljem Javnega zavoda za šport in mladino.

V februarju je Mestna občina Koper (MOK) vabila nas in nekatere druge mladinske organizacije na sestanke, kjer naj bi se med drugim odločalo o usodi MKC in prostorov na Gregorčičevi 4. Pri tem velja poudariti, da predstavlja Pobuda za MKC najštevilčnejše jedro aktivnih mladih v Istri pod Slovenci, prav tako je sedaj edina brez prostorov za izvajanje rednih dejavnosti. Župan je na izrecno vprašanje dal zagotovilo, da bodo lahko organizacije skupnostno odločale o prihodnji organizacijski obliki in upravljanju centra. MOK je nato povabljene pozvala, da spišejo tako organizacijske kot programske (vsebinske) predloge, o katerih smo kasneje tudi razpravljali na omenjenih sestankih. Tam je večina prisotnih (mladinskih organizacij) na čelu z našo pobudo izkazala podporo društvu Klub aktivne mladine (KAM) kot upravljavcu prostorov na Gregorčičevi 4, predvsem zaradi njihove aktivne vloge pri sooblikovanju programov v MKSMC v preteklih petih letih.

Na zadnjem sestanku je vodstvo MOK hladno stuširalo prisotne in izjavilo, da bodo kljub vsemu odločitev o upravljavcu prostorov sprejeli sami oz. bo to odločitev župana, obvestili pa naj bi nas naslednji teden. Štiri tedne po zadnjem sestanku s strani MOK nismo prejeli nobenega odziva, prav tako so nam nekateri predstavniki zatrjevali, da odločitev še ni bila sprejeta. Na spletni strani MOK pa je bil prejšnji teden objavljen dnevni red 4. seje občinskega sveta 26. 3. 2015, v katerem MOK z odlokom predlaga preoblikovanje Javnega zavoda za šport v Javni zavod za šport in mladino ter ustanovitev Centra mladih Koper, vse po skrajšanem postopku. Na sestankih so udeleženi morali predstaviti in zagovarjati svoje predloge o organizacijski obliki, občina pa je svojo odločitev sprejela samovoljno brez obveščanja vpletenih, kaj šele, da bi se z njimi posvetovala o odloku.

V Pobudi za MKC smo prepričani, da je MOK izmed ponujenih možnosti izbrala najslabšo ter bo s tem naredila dolgoročno škodo na mladinskem polju in kulturni sceni na lokalni ravni in širše. Sledijo trendu, kateremu smo bili priča že v Tolminu in drugod, ko lokalna oblast odvzame samoniklo prizorišče nevladnim organizacijam in si ga podredi s pomočjo javnega zavoda. To smatramo kot grob poseg v avtonomnost in svobodo izražanja občanov, predvsem pa mladine, njihova kvaziprizadevanja pa kot farso civilnega dialoga. Formalna oblika zavoda in CMK pa bo neorganizirani mladini otežila dostop do javnih dobrin, zbirokratizirala postopke za izvajanje programov ter nadzirala mladinske aktivnosti, poleg tega pa bo več sredstev šlo v stroške organizacije namesto v sam program.

V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport pa nas je zbodlo precej nesprejemljivosti, ki kažejo na to, da občina oz. župan nima razumevanja za tovrstno problematiko in si le želi popolnoma podrediti mladinsko polje, predvsem zdaj, ko v občinskem svetu nima absolutne večine:

  1. Svet zavoda bo sestavljalo osem članov, od katerih je le en predstavnik mladine, slednjega pa izbere župan na podlagi poziva, ki ga pripravi MOK.
  2. Statut zavoda sprejme svet zavoda, po novem ne več s soglasjem občinskega sveta, ampak neposredno z županovim.
  3. Za direktorja zavoda je imenovan kandidat, ki mora po novem izpolnjevati pogoje iz statuta zavoda in ne več občinskega odloka, kar bo olajšalo politično kadrovanje.
  4. Nova organizacijska enota naj bi se imenovala Center mladih Koper; že to razkriva, da pri tem izpade kulturna plast, ki je bila stalnica v teh prostorih že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Zahtevamo, da ostane MKC in prostori na Gregorčičevi 4 v upravljanju nevladne organizacije (bodisi  društva KAM bodisi zveze mladinskih društev oz. ustanove), saj bo le na ta način možno zagotoviti avtonomijo mladinskega in kulturnega centra, aktivnim, kritičnim in ustvarjalnim mladim pa ustrezne pogoje za delovanje.«